Endokorony  (kompozytowe lub porcelanowe)


 Ząb po leczeniu kanałowym

Wkład porcelanowy


Wkłady i korony porcelanowe


Zamontowany wkład
metalowy

Korona porcelanowa
na wkładzie metalowym


Mosty porcelanowe

Przed Po

Uzupełnienie brakującego zęba na włóknie szklanym

Przed Po

Protezy elastyczne

Przed

Po

 

Protezy na uzębieniu resztkowym

Przed W trakcie (wkłady Rheine)
Po Po

 

Protezy szkieletowe

Przed Po
Proteza szkieletowa

 

Protezy bezklamrowe (oparte na zamkach i zatrzaskach)

Po Przejście bezklamrowe na zewnątrz
 
Most i szkielet na zasuwach  

 

Przed Po
 
Most i szkielet na zatrzaskach  

Wszystkie prezentowane prace oraz ich zdjęcia są naszego autorstwa.